Start nabehandeling

Vandaag was het zover, na een warm onthaal door de mensen van infusio en het weerzien met Sonja, Demi en familie, begon de dag met een bloedafname om het bloedbeeld te bepalen. Hieruit bleek weer dat de witte bloedcellen te laag waren. Hiervoor krijgt Anne verderop in de week weer witte bloedcellen toegediend. Vervolgens een diagnostische scan en aansluitend een persoonlijk gesprek met Bijan en Nadine om te kunnen bepalen op welke 3 grootste problemen de Act gefocust gaat worden.  Voor Anne zijn dat het neurologische systeem, het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Tussendoor nog aandacht voor het energie niveau. Afsluiting vandaag was het laserbed en een spuit via de infuusnaald voor ondersteuning van de lymfe klieren. Morgen maar weer verder..